Rydde-prosjekter Skriv ut
tirsdag 03. november 2015 21:19

 

NEG Skog AS satser i tillegg til tradisjonell skogsdrift, stort på skogrydding av områder for vei, industri og boligformål.

I sammarbeid med søsterselskap, Norsk Energigjenvinning AS, kan vi utføre alle ledd i arbeidsprosessen. Alt fra skogrydding, flising av kvist/virke, kverning av stuer og omsetting av tømmer. Dette medfører at oppdragsgiver kan forholde seg til en aktør som utfører hele jobben.

Vi har tilgang til entreprenører og manuell arbeidskraft i forbindelse med innleid arbeidskraft, i tillegg til egne maskiner.

 

Pågående prosjekter:

 

E-18 Arendal-Tvedestrand

20151103 133150

 

20151030 101620

Vi har fått i oppdrag å rydde for ny E-18 trase mellom Arendal og Tvedestrand.

Oppdraget strekker seg ut over et område på ca 1 900 dekar, og har et omfang av ca 28 000 kubikkmeter tømmer.

Her har vi kontinuerlig tre maskinlag og ca fem manuelle arbeidere i arbeid.

Oppdrag utføres i samarbeid med søsterselskap, Norsk Energigjenvinning AS, som håndterer alt av flising og kverning.

 

 20150914 122348image1

 

 

 

Datalagringsplass - Støleheia (Vennesla)

Bulk eiendom satser stort i en datalagringsplass på Støleheia i Vennesla.

Første byggetrinn er godt i gang, og NEG Skog AS har fått oppdraget med å avskoge området.

TT Anlegg AS er hovedentreprenør på grunnarbeidet.

Området dreier seg i første omgang om ca 100 dekar.

NEG Skog AS utfører alt av skogrydding, utkjøring av tømmer, samt utkjøring av kvist.