Hogge ?? Skriv ut
onsdag 15. juli 2015 15:18

risyhamn

Vi ser at det er god etterspørsel etter tømmer, og vi vil benytte anledningen til å informere om at vi har veldig gode leveranser på gran sagtømmer til eksport. Dette sagtømmer har liberale kvalitetskrav som igjen gjør skurandelen høy.  Vedlagt ligger toleransetabell for sagtømmer av gran til eksport.

 

 Ellers har vi gode leveranser på alle typer tømmer og sortiment.

 

Vi søker grunneiere som ønsker kontakt med tanke på hogst, eller andre skogbruksreltaterte tiltak.

 

Ta kontakt med en av våre skogbruksledere for en hyggelig og uforpliktende skogprat.