• Forsidebildet - Ikke rediger denne

    søndag 11. juli 2010 15:39
Om oss PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
mandag 28. februar 2011 18:25


NEG Skog ble etablet i 2007 og er et heleid datterselskap av NEG AS.

Hovedkontoret er lokalisert på Mjåvann i Kristiansand. I 2012 etablerte vi kontor på Fauske i Nordland. Formålet med selskapet er kjøp og salg av tømmer. Vi utfører alle tradisjonelle skogbrukstjenester så som tynning, planting, miljøregistrering, uttak av skogsvirke til bioenergi, hogst / sluttavvirkning, kjøp av tømmer. Våre medarbeidere har høy skogfaglig kompetanse med mange års erfaring i skogbruket.

 

Vi er sertifisert etter:

 

ISO 14001 for følgende områder/tjenester:

Drift og forvaltning av skogressurser samt kjøp og salg av tømmer i samsvar med Levende Skog standard for bærekraftig norsk skogbruk av 2006 (Norsk PEFC Skogstandard).

 

og

 

PEFC ST 2002 for følgende produkter/tjenester:

Kjøp og salg av tømmer og flis.

 

Selskapet er i stor vekst. Vi hadde i 2009 en omsetning på ca 30 000 kbm. I 2010 var dette økt til i overkant av 100 000 kbm tømmer. I 2011 omsatte vi 144 700 kbm, i 2012 omsatte vi 180 000 kbm. Selskapet samarbeider med flere entreprenører og opererer med hogstlag i Agder, Rogaland og Nordland. Vi kjøper også tømmer fra hele Norge.  
 

Gjennom høyt kompetente og tillitsvekkende ansatte ønsker selskapet bli den foretrukne samarbeidspartner for skogeiere og andre viktige aktører i skogbruket.

 
Selskapet har som målsetting å bli en ledende kjøper og leverandør av tømmer i Norge..
 
NEG Skog AS har som produkt å formidle tømmer til konkurransedyktige betingelser, både til kjøpere og leverandører (skogeiere).
 
 dscfskog
Sist oppdatert fredag 19. juni 2015 12:48
 

NEG Skog AS  |  Mjåvannsvegen 118  |  N-4628 Kristiansand  |  Telefon 38 08 11 80  |  Fax: 38 08 11 81  |  post@neg.no  |  Org.nr. 991 247 335 MVA