• Forsidebildet - Ikke rediger denne

  søndag 11. juli 2010 15:39
Miljø PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
mandag 28. februar 2011 18:25

NEG Skog AS er miljøsertifisert etter ISO 14001 og Norsk PEFC skogstandard for bærekrftig skogbruk.

 

og

 

PEFC ST 2002 for følgende produkter/tjenester:

Kjøp og salg av tømmer og flis.

 

FSC TM

Vi leverer følgende FSC MIX og FSC Controlled wood produkter.:

Gran tømmer

Furu tømmer

 

 

Vår miljøpolitikk

 

Bevaring av biologisk mangfold er en grunnleggende verdi som setter rammer for virksomheten vår. Vår skogbehandling skal finne et bærekraftig balansepunkt mellom økologiske, sosiale og økonomiske verdier.

 

Vi skal:

 • Følge Norsk PEFC skogstandard (Tidligere Levende Skog standarden). (Les mer om Levende Skog her)
 • Følge lover og forskrifter som gjelder for skogbruksvirksomheten.
 • Stadig forbedre miljøkvaliteten på vår virksomhet gjennom løpende kontroll og oppfølging, og gjennom å bygge opp kunnskap i alle ledd i organisasjonen.
 • Hindre forurensning.
 • Praktisere åpenhet for å opprettholde tillit fra våre kunder, oppdragsgivere og allmennhet.

 

Vi forplikter oss til å gjøre vårt beste for å unngå å bruke, kjøpe eller selge trefiber fra følgende kilder.:

 • Trær fra skogdrift hvor tradisjonelle eller menneskerettigheter krenkes
 • Trær fra skogdrift som truer eller ødelegger høye bevaringsverdier 
 • Trær fra skogdrift som anvender genetisk modifiserte organismer (GMO) 
 • Ulovelig avvirket trær eller skogprodukter
 • Trær hugget ved konvertering av naturskog til plantasjer eller ikke-skogbruk

 

Rapporter fra DNV revisjoner

 

 

Vår kvalitetspolitikk

NEG Skog skal bidra til en effektiv og velfungerende forsyningskjede for tømmer fra skog til industri. Et godt samspill mellom våre kunder, leverandører og ansatte skal øke verdiskapingen og lønnsomheten for partene. Innenfor alle våre forretningsområder skal kunder og samarbeidspartnere føle trygghet for at vi leverer den kvalitet vi lover.

 

Høy kvalitet på tjenester og produkter skal oppnås gjennom:

 • Fokus på kundens behov og forventninger
 • Ryddige avtaleforhold
 • Klar og god kommunikasjon
 • Effektive rutiner og systemer
 • Rask håndtering og korrigering av feil

 

NEG Skog skal kontinuerlig være opptatt av kundetilfredshet og forbedringer av kvalitetssikringssystemet. Dette skal vi følge opp gjennom måling av kundetilfredshet samt en løpende vurdering av systemer, prosesser og resultater som knytter seg til kvalitetsarbeidet.

 

NEG Skog sin kvalitetspolitikk og kundefokus skal være forankret i organisasjonen ved at:

 • Alle ansatte og underleverandører føler ansvar for at kundens krav og forventninger skal tilfredstilles
 • Alle ansatte og underleverandører er involvert på en slik måte at det skapes forståelse og entusiasme for at kvalitetssystemet skal fungere optimalt.
 • Alle ansatte tar ansvar for kvaliteten på eget arbeid, og er opptatt av forbedringer
 • Ledelsen prioriterer kvalitetsarbeidet høyt og påser at kvalitetspolitikken og kvalitetsmålene blir forstått og praktisert i alle ledd i NEG Skog.
 • Ledelsen etablerer mål for kvalitetsarbeidet og sørger for at det tilføres tilstrekkelig ressurser og kompetanse slik at målene nås. 

 

  dscfskog
Sist oppdatert fredag 08. april 2016 21:37
 

NEG Skog AS  |  Mjåvannsvegen 118  |  N-4628 Kristiansand  |  Telefon 38 08 11 80  |  Fax: 38 08 11 81  |  post@neg.no  |  Org.nr. 991 247 335 MVA